TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
\ Včely

Včely

Hlášení o počtu včelstev a umístění stanovišť

  • Hlášení o počtu včelstev a umístění stanovišť slouží také jako registrační lístek nového včelaře.
  • Hlášení se zasílá 1x ročně vždy k 1.9.
  • Hlášení je možné zasílat na e-mailovou adresu: uevcely@cmsch.cz

Zasílání hlášení elektronicky

Zpřístupnění údajů Ústřední evidence včel registrovaným včelařům

V aplikaci IZR na Portálu farmáře mají chovatelé včel (disponující přihlašovacím jménem a heslem) zpřístupněné údaje z ústřední evidence. Současně je nově umožněno prostřednictvím Portálu farmáře zasílat hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť elektronickou formou. Včelaři též mohou tímto způsobem aktualizovat své kontaktní údaje. Chovatelé včel dále mohou využívat funkcionalitu delegování práv ke svým údajům na jimi zvolenou osobu mající přístup do Portálu farmáře, stejně jako ostatní chovatelé.

Chovatelé včel, kteří mají zájem o přístup ke svým údajům prostřednictvím IZR na Portálu farmáře a nemají dosud vytvořený účet pro přístup na Portál farmáře se musí postupem uvedeným na Portálu farmáře.

Je to jeden z postupných kroků, které ministerstvo provádí v souvislosti s novelou rostlinolékařského zákona. Směřuje ke zrychlení komunikace mezi zemědělci (a ostatními uživateli pesticidů) na straně jedné a včelaři na straně druhé.

Spolupracující organizace:

Český svaz včelařů, o.s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1
 
Tel.: 224 934 082
Fax: 224 934 977

e-mail: info@vcelarstvi.cz

www.vcelarstvi.cz

Ke stažení


Kontakty

JMÉNO PRACOVNÍ NÁPLŇ MOBIL TELEFON
ústřední evidence včel 257 896 210