257 896 335
telefon na infolinku ústřední evidence Pracovní doba: Po - Pá 7:00 - 15:00 h.

Skot

Testy nabízené pro skot

Genetický typ *

 • Stanovuje se pro potřeby ověření původu zvířat.
 • Používáme kompletní mezinárodní sadu mikrosatelitů dle doporučení ISAG (BM2113, ETH225, TGLA227, ETH3, ETH10, BM1824, SPS115, TGLA122, TGLA126, TGLA53, INRA023, BM1818).

Ověřování původu zvířat *

 • Původ zvířat je ověřován v laboratoři na základě porovnání genetických typů rodičů a potomka. Výsledek se vyjadřuje v souladu s vyhláškou 471/2000 Sb. - podle par. 29, odstavce (2). 
  Pokud je k dispozici pouze jeden z rodičů (např. jen otec), je možné porovnat původ rodiče a potomka s výsledkem "uvedeného rodiče nelze vyloučit" - v případě, že původ po tomto rodiči souhlasí. Povinnost úplného ověření původu (tedy po otci i matce) platí pro všechny býky zařazované do plemenitby.

Archivace vzorků

 • Veškeré vzorky jsou automaticky archivovány a je možno je kdykoliv použít k další testaci (nově testovaných dědičných chorob, při změně metodiky ověřování původů a pod.) Vzorky archivujeme od roku 1994.

Testování BLAD  - Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency *

 • Jedná se o dědičnou poruchu imunity - u postižených telat způsobuje opakované infekce, špatné hojení ran, zakrslý vzrůst a časté úhyny.  Dědí se recesivně, to znamená, že otec i matka mohou být zdraví nositelé této choroby. Testem detekujeme klinicky zdravé nositele. Výskyt této mutace býval poměrně vysoký, ovšem díky selekci se v současné době u plemenných býků vyskytuje minimálně.
 • Označení: TL - zdravý / BL - přenašeč

Testování CVM - komplexní vertebrální malformace holštýnského skotu *

 • Českomoravská společnost chovatelů, a.s., laboratoř imunogenetiky si Vám dovoluje oznámit, že k 1. 1. 2005 obdržela licenci od Federation Al-Societies and the Danish Institute of Agricultural Sciences k provádění DNA testů CVM. Připojili jsme se tak k úzkému počtu evropských laboratoří, oprávněných testovat CVM.

 • Tato dědičná choroba byla poprvé popsána v Dánsku v roce 2000, jako dědičná malformace telat holštýnského skotu. Syndrom je charakterizován mnohočetnými malformacemi, jako je proporcionální dwarfismus, symetrická artrogryposa předních a občas i zadních končetin a znetvoření obratlů krční a hrudní části páteře, přidružená může být i malformace srdce. Většinou je diagnostikovatelná u plodu od 260. dne březosti, v ojedinělých případech dochází ke zmetání 159. den březosti. Většina telat se rodí předčasně a často mrtvá.

 • Zvířata, mající pouze jeden defektní gen, jsou fyziologicky zcela normální, jsou však přenašeči CVM a jejich potomci mohou být CVM pozitivní. Dle mezinárodní dohody se přenašeči značí CV, jedinci, kteří nemají defektní alelu jsou v rodokmenech označeni TV.
 • V ČR jsou testováni plemenní býci holštýnského skotu na CVM od roku 2002. Testy byly dosud prováděny v Holandsku (VHL Laboratories) a Německu (Tierärtzliches Institut der Georg-August-Universität Göttingen), prostřednictvím ČMSCH, a.s., laboratoře imunogenetiky. Do konce roku 2004 bylo naší laboratoří zprostředkováno 260 testů, 33 zvířat bylo CV pozitivních, což činí 12,7 % přenašečů.
 • Ke dni 31.12.1011 jsme provedli 685 testů CVM, mezi nimiž bylo odhaleno 101 CV přenašečů (téměř 15 %).
 • Označení: TV - zdravý jedinec / CV - přenašeč CVM

Testování dvojitého osvalení - myostatin *

 • Testuje se mutace genu MSTN - myostatinu. Zvířata mohou být +/+ - tedy mutace prostá, MH/+ - přenašeči dvojího osvalení nebo MH/MH - zvířata pozitivní na dvojité osvalení. Zatímco u některých masných plemen jsou zvířata s dvojím osvalením vysoce žádoucí díky vyšší masné užitkovosti (belgické modré), u extenzívně chovaných masných plemen je tato vloha nežádoucí (gasconne), protože větší telata znamenají těžší porody.
 • Vzhledem k tomu, že vloha pro myostatin je plemenně specifická, testujeme plemena: GASCONNE, CHAROLIAS, PIEMONTESE, BELGICKÉ MODRÉ a BLONDE D‘AQUITAINE

Testování Beta Kaseinu

 • Typ beta kaseinu je důležitý pro stravitelnost mléka a vliv na zdraví člověka. V naší laboratoři nově testujeme varianty A1, A2, přičemž varianta A2 je považována nejen za původní, ale také zdravější a stravitelnější. Frekvence genotypu A2A2 v populaci se pohybuje mezi 45-75%. V současné době již někteří zahraniční chovatelé (především na Novém Zélandu, v Austrálii, ale také např. ve Velké Británii) šlechtí stáda na produkce A2 mléka (mléko od dojnic s genotypem A2A2) a je jen otázkou, jak dlouho bude trvat, než vznikne podobný požadavek v Evropě. Každopádně je velký předpoklad, že chovatelé budou preferovat býky nesoucí tuto variantu beta kaseinu.  

Testování Kappa Kaseinu *

 • Typ kappa kaseinu má významný vliv na syřitelnost mléka a tím výtěžnost při tvorbě sýrů. Pro tento účel je nejvýhodnější genotyp "B", naopak, genotyp "E" patří k těm nejméně vhodným.
 • Testujeme genetickou predispozici k tvorbě kappa kaseinu typu A, B a E.

Testování Red faktoru *

 • U černostrakatého holštýnského skotu se vyskytuje recesívní gen pro červené zbarvení. Testem detekujeme hlavně černostrakaté přenašeče této barvy.
 • Zjištěné genotypy označujeme:
 • D/D - černostrakatý, jedinec nepřenáší červené zbarvení
 • D/e (RDC - red gene carrier) nebo D/+ (BRC - carriet of black/red gene) - černostrakatý, RED faktor pozitivní - jedinec přenáší červené zbarvení 
 • e/e nebo e/+ - červený holštýn, RED faktor pozitivní

Testování Chondrodysplasie

 • U skotu plemene dexter testujeme vlohu pro chodrodysplasii (konkrétně mutaci BD1). Zjištěné genotypy označujeme BD1-N  - negativní, BD1-C - přenašeč mutace pro chondrodysplasii.
 • Pokud je přítomna mutace v BD1, nemůže být jedinec plemene dexter v ČR zařazen do chovu. 

Genomická selekce

 • Od roku 2010 participujeme na rozvoji genomické selekce holštýnského a českého strakatého skotu v ČR. Ve spolupráci s laboratoří GeneControl GMBH bylo otestováno více než 1000 plemenných býků obou plemen. 

*) akreditované zkoušky

Ke stažení


Kontakty

Příjmení, jméno, titul Pracovní náplň Mobil Telefon
Přibáňová Michaela, Ing. Ph.D.
vedoucí laboratoře imunogenetiky 257 896 329