257 896 335
telefon na infolinku ústřední evidence Pracovní doba: Po - Čt 6:30 - 15:30 h., Pá 6:30 - 14:30 h.
\ Obchod a služby \ VETERINÁRNÍ LÉČIVA \ Dvojstranná smlouva

Dvojstranná smlouva

Prostřednictvím SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE, uzavírané mezi chovatelem a jeho veterinárním lékařem, se chovatel stává přímým plátcem dodaných veterinárních léčiv. Distribuce VLP pak probíhá dle schématu:

  • veterinární lékař objedná VLP u distribučního skladu ČMSCH, a.s. pro konkrétního chovatele, přičemž osobně VLP převezme

  • distributor dodá VLP v řízeném teplotním režimu na místo odběru do rukou veterinárního lékaře, který potvrdí dodací list a léky uloží do místnosti určené k jejich uložení před spotřebou; distributor fakturuje dodaná léčiva přímo chovateli, pro něhož byla objednána

  • veterinární lékař nebo osoba pod jeho zodpovědností aplikují VLP u chovatele, pro něhož byly dodány – chovatel platí veterinárnímu lékaři smluveným způsobem za jeho služby
 

Ke stažení