257 896 335
telefon na infolinku ústřední evidence Pracovní doba: Po - Pá 7:00 - 15:00 h.

Objednávka VLP

Objednávat veterinární léčivé přípravky přísluší pouze veterinárnímu lékaři. 

První objednávka musí být učiněna písemně a musí, vedle soupisu a množství požadovaných VLP, také obsahovat informaci pro koho jsou VLP objednávány a místo dodávky VLP (viz Vzor objednávky).

Další objednávky již mohou být učiněny:

  • telefonicky na číslech 257 896 350 nebo 725 131 977 (pí Krňanská)
  • e-mailem na adresu krnanska@cmsch.cz nebo
  • faxem na tel. č. 257 896 491

Ke stažení