257 896 335
telefon na infolinku ústřední evidence Pracovní doba: Po - Pá 7:00 - 15:00 h.
\ Plemenářská práce \ Plemenná kniha (PK) \ Zápis původů do databází PK

Zápis původů do databází PK

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. přijímá a vyřizuje na základě pověření svazů chovatelů skotu žádosti o zápis původů dovezených plemenných zvířat a embryí do databází jednotlivých plemenných knih. Sazebník a podmínky zápisu zvířat do plemenné knihy jsou uvedeny v řádech plemenných knih jednotlivých chovatelských svazů.

K žádosti o zápis dovezeného plemenného zvířete je nutno doložit:

  • kopii potvrzení o původu (POP) vydané zahraniční chovatelskou organizací

K žádosti o zápis dovezeného embrya je nutno doložit:

  • POP embrya se dvěma generacemi předků + genotyp DNA
nebo
  • POP otce se dvěma generacemi předků
  • POP matky
  • genotyp DNA otce
  • genotyp DNA matky
  • doklad o kombinaci rodičů vystavený ET týmem (Packing list)

Ke stažení


Kontakty

Příjmení, jméno, titul Pracovní náplň Mobil Telefon
registr masných býků; zápis původů dovezených plemenných zvířat a embryí do PK 257 896 231
Koudelová Lucie, Ing.
vedoucí oddělení plemenářské práce, konzultant pro plemennou knihu skotu a ústřední registr plemeníků 257 896 221
plemenářská práce 257 896 215