TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
\ Evidence a označování zvířat

Evidence a označování zvířat

ÚstŘední evidence hospodářských zvířat

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. poskytuje chovatelům komplexní služby v oblasti evidence hospodářských zvířat:
  • poradenství pro chovatele – vedení ÚE (hlášení, chybníky…)
  • distribuce pokynů, příruček a formulářů
  • SW pro vedení ÚE, včetně stájového registru (skot, ovce, kozy…)
  • zpracování dat od chovatelů

Povinnost registrace

Na každého chovatele hospodářských zvířat se vztahuje povinnost registrovat se  u ČMSCH, a.s., pokud množství zvířat, která chová, dosáhne níže uvedeného stavu:

Ukončení činnosti chovatele

V případě, že chovatel končí s chovem hospodářských zvířat, je povinen:

  • Srovnat stav veškerých zvířat v databázi ÚE na 0 ks
  • Vyplnit a zaslat do ústřední evidence Oznámení o ukončení činnosti

Označování zvířat

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. zajišťuje, na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR, zpracování a evidenci objednávek na ušní známky sloužící k identifikaci skotu, ovcí a koz dle vyhlášky 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

ČMSCH, a.s. přiděluje a eviduje nové číselné řady pro telata, jehňata a kůzlata a zpracovává objednávky duplikátů ušních známek. Zpracované objednávky rozesílá jednotlivým dodavatelům, kteří zajišťují laserový popis ušních známek a jejich distribuci.

Portál farmáře - aplikace Registr zvířat

Vedení ústřední evidence a on-line objednávání ušních známek

Internetovou aplikaci Ministerstva zemědělství ČR, která slouží mimo jiné také k vedení ústřední evidence a on-line objednávání ušních známek mohou využívat registrovaní uživatelé portálu eAGRI po přihlášení do privátní zóny portálu.

O přidělení uživatelského jména a hesla je třeba žádat vyplněním formuláře k podání žádosti o přístup na portál eAGRI pro registrované uživatele. Žádost je určena novým uživatelům portálu eAGRI nebo portálu farmáře SZIF, kteří dosud nemají přístup do privátní zóny portálu.