TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
\ Evidence a označování zvířat \ Prasata \ Označování zvířat

Označování zvířat

Zásady označování prasat

Označování prasat z domácí produkce

Označení prasat z domácí produkce musí být provedeno, v souladu s § 22 plemenářského zákona
 • před odstavením nebo před přemístěním prasnice se selaty na jiné hospodářství
  • ušní známkou do levého ucha nebo
  • tetováním do levého ucha nebo tetováním na levou stranu těla

Označování prasat přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí

 • Prasatům přemístěným z jiných členských států nebo dovezeným ze třetích zemí přímo na jatka, určeným k porážce do 30 dnů ode dne pohraniční veterinární kontroly se ponechá původní označení.
 • Prasatům přemístěným z jiných členských států nebo dovezeným ze třetích zemí k účasti na svodu se ponechá původní označení. Pokud dojde k jejich dalšímu přemístění, označují se tato prasata stejným způsobem jako prasata z domácí produkce.
 • Prasata přemístěná z jiných členských států nebo dovezená ze třetích zemí, která zůstávají na území České republiky déle než 30 dnů ode dne pohraniční veterinární kontroly a která jsou označena v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, se považují za prasata označená v souladu s touto vyhláškou. Pokud takto označena nejsou, označují se do 7 dnů po příchodu na místo určení stejným způsobem jako prasata z domácí produkce.

Ušní známky pro prasata

Pro označování prasat se používají plastové ušní známky, které musí být vysoké nejméně 25 mm, široké nejméně 25 mm a výška na nich uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 5 mm.

Tetování prasat

Tetování prasat musí obsahovat alfanumerický kód, který bude přidělen zároveň s registračním číslem provozovny. Výška tetování musí být nejméně 6 mm.


Jak objednat ušní známky pro Prasata

K objednání ušních známek pro prasata nepotřebujete žádný speciální tiskopis.

 • objednávku můžete poslat jakoukoli písemnou formou (dopisem, e-mailem, faxem) nebo
 • připsat do poznámky v objednávce ušních známek Zee Tags pro skot, ovce nebo kozy
 • v objednávce uveďte také Váš případný požadavek na zaslání aplikačních kleští

Ušní známky pro prasata objednávejte přímo u jednotlivých dodavatelů: