TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
Osobní návštěvy do 14:00 hodin.
\ Evidence a označování zvířat \ Ovce, kozy \ Označování zvířat

Označování zvířat

Skot Ovce, kozy Koně, osli Prasata Farmová zvěř Běžci Včely Drůbež Ryby

 


ZÁSADY Označování ovcÍ a koz

Každá ovce nebo koza musí být nejpozději do 6 měsíců od narození, vždy však před tím, než opustí hospodářství, kde se narodila, označena trvalou ušní známkou. 

Upozornění:

Pokud má chovatel neoznačená zvířata (svoje nebo pocházející z dosud neregistrovaných chovů) je povinen zajistit dostatečné množství identifikačních prostředků prostřednictvím objednávky nových ušních známek pro ovce a kozy. Po obdržení známek je chovatel povinen zvířata označit a neprodleně nahlásit do databáze ústřední evidence.

Pro označení zvířat má chovatel možnost:
 • kontaktovat veterinárního lékaře a požádat ho o označení zvířat
 • objednat si kleště a zvířata označit sám

Ušní známky pro ovce a kozy

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. přijímá a vyřizuje objednávky identifikačních prostředků - ušní známky a prostředky elektronické identifikace (čipy) pro ovce a kozy.
 • Nové ušní známky jsou určeny pro nově narozená jehňata/kůzlata nebo pro zvířata starší, která nebyla doposud zařazena do databáze ústřední evidence.
 • Duplikáty ušních známek jsou náhradní ušní známky, které je chovatel povinen objednat v případě, že originál ušní známky zvíře ztratilo nebo poškodilo.
 • Elektronické ušní známky jsou určeny pro zvířata, která jsou určená pro obchodování v rámci Evropské unie.

V případě převodu provozovny na jiného chovatele, pokud na původní provozovně zůstala nějaká zásoba nespotřebovaných ušních známek, může původní majitel provozovny požádat na některém z regionálních pracovišť ČMSCH, a.s. o převedení nespotřebovaných ušních známek na nového majitele.

Popis a distribuci identifikačních prostředků pro ovce a kozy zajišťují v ČR dle pokynů ČMSCH, a.s. následující  dodavatelé:

ČMSCH, a.s. Hradištko

Popisuje páskové ušní známky francouzské firmy ARDES (typ P), malé ušní známky švýcarské společnosti DATAMARS (typ M), velké ušní známky (typ F a FP) a terčíkové ušní známky s čipem novozélandského dodavatele ZeeTags.

Pro prvotní označení jehňat a kůzlat lze objednat všechny uvedené typy ušních známek, avšak pro svoji velikost je vhodnější používat známky menších velikostí - typ P nebo M. Známky s popisovým polem typu FP nelze pro prvotní označení použít samostatně, ale pouze v kombinaci se známkami typu F bez popisového pole.

 

M.A.V.E. s.r.o. Bořetice

Popisuje ušní známky vlastní výroby M.AV.E., dodávané ve třech provedeních: typ A - malá plastová, typ B – malá pásková dělená a typ C a CP – velká plastová známka (viz. vysvětlivky k objednávkám ušních známek).

Pro prvotní označení jehňat a kůzlat lze objednat všechny uvedené typy ušních známek, avšak pro svoji velikost je vhodnější používat známky menších velikostí - typ A nebo B. Známky s popisovým polem typu CP nelze pro prvotní označení použít samostatně, ale pouze v kombinaci se známkami typu C bez popisového pole.


HEMA s.r.o. Malšice

Popisuje terčíkové ušní známky ALLFLEX s čipem určené k elektronické identifikaci ovcí a koz.


AGROTRANS s.r.o. Vítkovice v Krkonoších

Dodává prostředky elektronické identifikace DESTRON pro ovce a kozy v podobě terčíkové ušní známky s čipem, bachorového bolusového odpovídače nebo elektronické značky na spěnku. Popisuje terčíkové ušní známky s čipem a značky na spěnku.


Jak objednat ušní známky pro ovce a kozy

Nové ušní známky pro ovce a kozy

 •  v objednávce nových ušních známek pro ovce nebo v objednávce nových ušních známek pro kozy zapište číslo hospodářství
  Jeden tiskopis slouží k objednání číselných řad nových ušních známek pro všechny provozovny jednoho subjektu v rámci jednoho kraje. Pro provozovny v jiném kraji je třeba vyplnit další žádost.
 • zvolte dodavatele
 • zapište Vaši přesnou adresu, kam mají být ušní známky dodány a kontakt na osobu pověřenou jejich objednáním
 • Pro prvotní označení jehňat a kůzlat lze použít všechny typy ušních známek (A, B, C, P, M, F), avšak pro svoji velikost je vhodnější použít známky typu A, B, P nebo M. Známky s popisovým polem typu CP a FP nelze pro prvotní označení použít samostatně, ale pouze v kombinaci s velkou známkou bez popisového pole typu C nebo F.
 • Podle pohlaví zvolte barvu a typ ušních známek a zapište počet zvířat, kterým jsou ušní známky objednávány
  • v množství 1 ks na jedno zvíře
  • v množství 2 ks na jedno zvíře
 • do poznámky uveďte požadavek na jinou, než standardní barevnou kombinaci známek. Pro každou další barevnou kombinaci použijte jeden tiskopis.
 • případný požadavek na aplikační kleště označte v příslušné kolonce

 Duplikáty ušních známek pro ovce a kozy

 • v objednávce duplikátů ušních známek pro ovce nebo v objednávce duplikátů ušních známek pro kozy zvolte dodavatele
 • zapište Vaši přesnou adresu, kam mají být duplikáty ušních známek dodány a kontakt na osobu pověřenou objednáním ušních známek
 • zapište ušní čísla zvířat, v závislosti na pohlaví a zvoleném typu ušní známky (A, B, C, CP, P, M, F, FP) zapište u každého zvířete počet objednaných duplikátů ušních známek (známky s popisovým polem typu CP a FP lze objednat pouze v množství 1 kus)
 • do poznámky uveďte požadavek na jinou, než standardní barevnou kombinaci známek. Pro každou další barevnou kombinaci použijte jeden tiskopis.
 • případný požadavek na aplikační kleště označte v příslušné kolonce

Externí Kontakty

P.O. BOX 1, 512 38 Vítkovice v Krkonoších
K. Tomáška 194, 391 75 Malšice
Bořetice 9, 691 08 Bořetice u Hustopečí

Novinky


11. 10. 2019
NOVÉ TISKOPISY PRO OBJEDNÁNÍ UŠNÍCH ZNÁMEK
Aktualizované tiskopisy obsahují nyní nově položku IČ a DIČ objednavatele.

Ke stažení


Nové známky ovce - objednávka (12. 5. 2020 12:39:22)
Nové známky ovce - vysvětlivky (10. 5. 2018 14:28:19)
Nové známky kozy - objednávka (12. 5. 2020 12:40:09)
Nové známky kozy - vysvětlivky (10. 5. 2018 14:28:42)
Duplikáty ovce - objednávka (12. 5. 2020 12:40:31)
Duplikáty ovce - vysvětlivky (10. 5. 2018 14:29:06)
Duplikáty kozy - objednávka (12. 5. 2020 12:40:55)
Duplikáty kozy - vysvětlivky (10. 5. 2018 14:29:29)

Dokumenty

Legislativa

Kontaktyušní známky ovce, kozy, skot; čipy pro koňovité
257 896 205
725 491 447
Uživatelé on-line: 40 (registrovaní: 0, hosté: 40)