INFOLINKA
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

Vedení ÚE

 


Evidence ovcí a koz

 • Po přidělení čísla provozovny a obdržení potřebných formulářů může chovatel přesunout (živá) zvířata na svou provozovnu.
 • Datum přesunu zvířat musí být vyšší (pozdější), než datum registrace provozovny.
 • Přesun zvířat je povinen nahlásit do ústřední evidence prodávající i nakupující.
 • Pokud má chovatel neoznačená zvířata (svoje nebo pocházející z dosud neregistrovaných chovů) je povinen zajistit dostatečné množství identifikačních prostředků prostřednictvím objednávky nových ušních známek pro ovce a kozy. Po obdržení známek je chovatel povinen zvířata označit a neprodleně nahlásit do databáze ústřední evidence.

Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění

Pro vedení ústřední evidence se používá formulář Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění, který slouží pro zapsání/nahlášení všech změn (narození, přemístění, úhyn, ztráta, jatky…) týkajících se chovaných zvířat, do databáze ÚE. Hlášení  je chovatel povinen zaslat do 7-mi dnů od nastalé události.

Hlášení může chovatel zaslat:

Hlášení doplnění původu

Hlášení doplnění původu slouží pro opravu nebo doplnění původu zvířete v ÚE. K ušnímu číslu zvířete chovatel doplňuje vždy pouze údaj, který chce změnit či doplnit.

Hlášení o přemístění na dočasné hospodářství

K hlášení přesunu zvířete na hospodářství, kde dojde do 7-mi dnů k domácí porážce zvířete, slouží Hlášení o přemístění na dočasné hospodářství.

Změna v dodatečném ohlášení zvířat do ústřední evidence

Od 29. 8. 2018 je možné do ústřední evidence dodatečně ohlásit - kódem události 27 a 28 - pouze zvířata s číslem ušní známky, které se nachází v evidenci objednávek ušních známek chovatele, který dodatečné ohlášení zasílá.

Dodatečné ohlášení zvířat s cizí ušní známkou (číslo, které nebylo přiděleno chovateli, který dodatečné ohlášení zasílá) bude  odmítnuto kódem chyby *04 – Nedovolená ušní známka.

Tímto opatřením ústřední evidence reaguje na skutečnost, že někteří chovatelé používali k dodatečnému ohlášení zvířat do ústřední evidence čísla ušních známek, která jim nebyla přidělena. Chovatel, který si tyto ušní známky korektně objednal, je pak nemohl použít k označení vlastních zvířat.

Pokyny pro chovatele k vedení ÚE ovcí, koz

Chovatelská příručka Pokyny pro chovatele k vedení ÚE ovcí, koz zahrnuje:
 • rady a postupy pro vedení ústřední evidence
 • podrobný seznam kódů: událostí, chyb, zemí
 • vysvětlivky
 • vzory formulářů a návody pro jejich vyplnění

vedení Ústřední evidence

Vedení ÚE a zasílání dat do ústřední evidence lze provádět prostřednictvím:

Bezplatný software

Program Registr ovcí verze 1.37 a program Registr koz verze 1.37

Postup:
 • Nainstalujte program do svého PC
 • Pokud jste začínající chovatel a nemáte v  databázi ÚE vedena/registrována ještě žádná zvířata, postup je následující:
  • Otevřte program  → základní data - stáje → zadejte své číslo provozovny → pořiďte zvířata přes narození/nákup/dodatečné dohlášení → vygenerujte hlášení, které pak odešlete do zpracování ÚE ( zvířata budou již v programu vedena).
 • Pokud zvířata máte již v databázi ÚE vedena/registrována a chcete automaticky nahrát již registrovaná zvířata, postup je následující:  
  • Po úspěšném nainstalovaní kontaktujte některého z regionálních pracovníků ÚE  a požádejte ho o načítací soubor pro PC, který vám bude zaslán na Váš e-mail →  přílohu e-mailu si uložte do PC → otevřete program registr ovcí/koz → zadávání→ úvodní načtení.

Zasílání datových souborů pro úE ovcí/koz

Datové soubory pro ÚE ovcí/koz zasílejte e-mailem na adresu: