INFOLINKA
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
\ Evidence a označování zvířat \ UŽITEČNÉ ODKAZY K ÚE

UŽITEČNÉ ODKAZY K ÚE

Ověření doručovací adresy

Údaje poskytuje Český ústav zeměměřičský a katastrální (ČUZK)

Ověření platnosti dokladu

Údaje poskytuje Ministerstvo vnitra České republiky

Nahlížení do katastru nemovitostí

Údaje poskytuje Český ústav zeměměřičský a katastrální (ČUZK)

Portál farmáře

Údaje poskytuje Ministerstvo zemědělství České republiky

LPIS – veřejný registr půdy

Údaje poskytuje Ministerstvo zemědělství České republiky

Stránky SZIF

Oficiální web Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF)