INFOLINKA
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

Skot


KONTAKT

 • Adresa: Benešovská 123, 252 09 Hradištko​​
 • Telefon: 257 896 323
 • Email: imunogenetika@cmsch.czAplikace igenetika

 • Veškeré objednávky týkající se skotu se řeší pouze skrze aplikaci iGenetika - igenetika.cz.
 • Kompletní informace včetně návodu na její použití naleznete zde nebo po pravé straně ve složce "Dokumenty".

Testy nabízené pro skot


Genetický typ

 • Stanovuje se pro potřeby ověření původu zvířat.

Ověřování původu zvířat

 • Původ zvířat je ověřován v laboratoři na základě porovnání genetických typů rodičů a potomka. Výsledek se vyjadřuje v souladu s vyhláškou 471/2000 Sb. - podle par. 29, odstavce (2). 
 • Pokud je k dispozici pouze jeden z rodičů (např. jen otec), je možné porovnat původ rodiče a potomka s výsledkem "uvedeného rodiče nelze vyloučit" - v případě, že původ po tomto rodiči souhlasí. Povinnost úplného ověření původu (tedy po otci i matce) platí pro všechny býky zařazované do plemenitby.

Genotypování skotu

 • Pro výpočet plemenných hodnot.
 • Ověření původu pomocí SNP.
 • Stanovení kvantitativních znaků (QTL).

Testování BLAD  - Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency

 • Jedná se o dědičnou poruchu imunity - u postižených telat způsobuje opakované infekce, špatné hojení ran, zakrslý vzrůst a časté úhyny. Dědí se recesivně, to znamená, že otec i matka mohou být zdraví nositelé této choroby. Testem detekujeme klinicky zdravé nositele. Výskyt této mutace býval poměrně vysoký, ovšem díky selekci se v současné době u plemenných býků vyskytuje minimálně.

Testování CVM - komplexní vertebrální malformace holštýnského skotu

 • Českomoravská společnost chovatelů, a.s., laboratoř imunogenetiky si Vám dovoluje oznámit, že k 1. 1. 2005 obdržela licenci od Federation Al-Societies and the Danish Institute of Agricultural Sciences k provádění DNA testů CVM. Připojili jsme se tak k úzkému počtu evropských laboratoří, oprávněných testovat CVM.

 • Tato dědičná choroba byla poprvé popsána v Dánsku v roce 2000, jako dědičná malformace telat holštýnského skotu. Syndrom je charakterizován mnohočetnými malformacemi, jako je proporcionální dwarfismus, symetrická artrogryposa předních a občas i zadních končetin a znetvoření obratlů krční a hrudní části páteře, přidružená může být i malformace srdce. Většinou je diagnostikovatelná u plodu od 260. dne březosti, v ojedinělých případech dochází ke zmetání 159. den březosti. Většina telat se rodí předčasně a často mrtvá.
 • Zvířata, mající pouze jeden defektní gen, jsou fyziologicky zcela normální, jsou však přenašeči CVM a jejich potomci mohou být CVM pozitivní.
 • V ČR jsou testováni plemenní býci holštýnského skotu na CVM od roku 2002. Testy byly dosud prováděny v Holandsku (VHL Laboratories) a Německu (Tierärtzliches Institut der Georg-August-Universität Göttingen), prostřednictvím ČMSCH, a.s., laboratoře imunogenetiky.

Testování dvojitého osvalení - myostatin

 • Testuje se mutace genu MSTN - myostatinu. Zvířata mohou být +/+ - tedy mutace prostá, MH/+ - přenašeči dvojího osvalení nebo MH/MH - zvířata pozitivní na dvojité osvalení. Zatímco u některých masných plemen jsou zvířata s dvojím osvalením vysoce žádoucí díky vyšší masné užitkovosti (belgické modré), u extenzivně chovaných masných plemen je tato vloha nežádoucí, protože větší telata znamenají náročnější porody.
 • Vzhledem k tomu, že vloha pro myostatin je plemenně specifická, testujeme plemena: GASCONNE, CHAROLIAS, PIEMONTESE, BELGICKÉ MODRÉ a BLONDE D‘AQUITAINE.

Testování Beta Kaseinu

 • Typ beta kaseinu je důležitý pro stravitelnost mléka a vliv na zdraví člověka. V naší laboratoři nově testujeme varianty A1, A2, přičemž varianta A2 je považována nejen za původní, ale také zdravější a stravitelnější. Frekvence genotypu A2A2 v populaci se pohybuje mezi 45-75 %. V současné době již někteří zahraniční chovatelé (především na Novém Zélandu, v Austrálii, ale také např. ve Velké Británii) šlechtí stáda na produkce A2 mléka (mléko od dojnic s genotypem A2A2) a je jen otázkou, jak dlouho bude trvat, než vznikne podobný požadavek v Evropě. Každopádně je velký předpoklad, že chovatelé budou preferovat býky nesoucí tuto variantu beta kaseinu. Další informace a zajímavosti naleznete v letáku, který je vpravo ve složce "Dokumenty".

Testování Kappa Kaseinu

 • Typ kappa kaseinu má významný vliv na syřitelnost mléka a tím výtěžnost při tvorbě sýrů. Pro tento účel je nejvýhodnější genotyp "B", naopak, genotyp "E" patří k těm nejméně vhodným.
 • Testujeme genetickou predispozici k tvorbě kappa kaseinu typu A, B a E.

Testování Red faktoru

 • U černostrakatého holštýnského skotu se vyskytuje recesivní gen pro červené zbarvení. Testem detekujeme hlavně černostrakaté přenašeče této barvy.

Testování Chondrodysplasie

 • U skotu plemene Dexter testujeme vlohu pro chodrodysplasii (konkrétně mutaci BD1).
 • Pokud je přítomna mutace v BD1, nemůže být jedinec plemene Dexter v ČR zařazen do chovu. Dle ustanovení Klubu chovatelů plemene Dexter ze dne 11. 6. 2014 se do plemenné knihy zapisuje pouze jedinec, který je na mutaci BD1 negativní.

Bur-(11).JPG

Video

Ke stažení

Kontakty


Přibáňová Michaela, Ing. Ph.D.

vedoucí laboratoře iGenetiky
257 896 329
Štěrbová Monika

příjem vzorků (laboratoř iGenetiky)
257 896 323
Uživatelé on-line: 37 (registrovaní: 0, hosté: 37)