TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
Osobní návštěvy do 14:00 hodin.
\ Obchod a služby \ UŠNÍ ZNÁMKY \ Pro ovce a kozy

Pro ovce a kozy

Typy a rozměry ušních známek

Vzorník s typy a rozměry ušních známek zobrazíte ZDE.
 • - pásková ušní známka ARDES
 • M - malá ušní známka DATAMARS
 • F - velká ušní známka Zee Tags
Zvířata určená na export musí být označena elektronickou ušní známkou.
 • TERČ - elektronická ušní známka (s čipem) Zee Tags
K identifikaci zvířat označených ušními známkami s čipem nabízíme čtečky elektronických identifikačních prostředků.
 

TYPY A ROZMĚRY SPĚNKových náramků

Vzorník s typy a rozměry spěnkových náramků zobrazíte ZDE.
 • G - značka na spěnku DATAMARS bez čipu
 • H - značka na spěnku DATAMARS s čipem

Bolus

Podrobné informace zobrazíte ZDE.
 • - elektronický transpondér k orální aplikaci do žaludku zvířete

Barvy ušních známek a spěnkových náramků

Vzorník s barvami ušních známek a spěnkových náramků zobrazíte ZDE.
 

popis ušních známek

Vzorník s typy popisu ušních známek zobrazíte ZDE.
 • P, M, F - ušní známka bez popisového pole
 • Fp - ušní známka s popisovým polem pro individuální záznamy chovatele
přičemž každé označené zvíře musí mít, v souladu s vyhláškou č. 136/2004 Sb. v aktuálním znění, alespoň jednu ušní známku bez popisového pole.
 

Laserový popis ušních známek

K popisu ušních známek využíváme moderní technologie. Popis ušních známek pomocí laserového paprsku je zárukou dobré čitelnosti a dlouhodobé trvanlivosti popisu.
 

Popis spěnkových náramků

Vzorník s typy popisu spěnkových značek zobrazíte ZDE.
 • G - značka na spěnku bez čipu
 • H - značka na spěnku s čipem

Aplikace ušních známek a spěnkových náramků

 • Aplikační kleště ARDES  jsou určeny k aplikaci ušních známek pro ovce a kozy typu P.
 • Aplikační kleště DATAMARS jsou určeny k aplikaci ušních známek pro ovce a kozy typu M.
 • Aplikační kleště Zee Tags jsou určeny k aplikaci ušních známek Zee Tags pro ovce a kozy typu F a Fp (dodáváme je také k aplikaci ušních známek Zee Tags pro skot, prasata a farmovou zvěř).
 • K aplikaci spěnkových náramků není třeba žádný aplikátor.
 

Jak objednat ušní známky Zee Tags pro ovce a kozy

Nové ušní známky Zee Tags pro ovce a kozy

 •  v objednávce nových ušních známek pro ovce nebo v objednávce nových ušních známek pro kozy zapište číslo hospodářství
  Jeden tiskopis slouží k objednání číselných řad nových ušních známek pro všechny provozovny jednoho subjektu v rámci jednoho kraje. Pro provozovny v jiném kraji je třeba vyplnit další žádost.
 • jako dodavatele ušních známek zvolte ČMSCH, a.s.
 • zapište Vaši přesnou adresu, kam mají být ušní známky dodány a kontakt na osobu pověřenou jejich objednáním
 • Pro prvotní označení jehňat a kůzlat lze použít všechny typy ušních známek (P, M, F, Fp), avšak pro svoji velikost je vhodnější použít známky typ P nebo M. Známky s popisovým polem typu Fp a spěnkové značky typu G, H nelze pro prvotní označení použít samostatně, ale pouze v kombinaci s ušními známkami bez popisového pole.
 • Podle pohlaví zvolte typ označení a zapište počet zvířat, kterým jsou identifikační prostředky objednávány
  • v množství 1 ks ušní známky na jedno zvíře
  • v množství 2 ks ušní známky na jedno zvíře
  • kombinaci 1 ks ušní známky a 1 ks spěnkového náramku na jedno zvíře
 • do poznámky uveďte požadavek na jinou, než standardní barevnou kombinaci známek. Pro každou další barevnou kombinaci použijte jeden tiskopis.
 • případný požadavek na aplikační kleště označte v příslušné kolonce

 Duplikáty ušních známek Zee Tags pro ovce a kozy

 • v objednávce duplikátů ušních známek pro ovce nebo v objednávce duplikátů ušních známek pro kozy zvolte jako dodavatele ušních známek ČMSCH, a.s.
 • zapište Vaši přesnou adresu, kam mají být duplikáty ušních známek dodány a kontakt na osobu pověřenou objednáním ušních známek
 • zapište ušní čísla zvířat, v závislosti na pohlaví a zvoleném typu ušní známky (P, M, F, Fp, G, H) zapište u každého zvířete počet objednaných duplikátů ušních známek (známky s popisovým polem typu Fp a spěnkové náramky typu G, H lze objednat pouze v množství 1 kus)
 • do poznámky uveďte požadavek na jinou, než standardní barevnou kombinaci známek. Pro každou další barevnou kombinaci použijte jeden tiskopis.
 • případný požadavek na aplikační kleště označte v příslušné kolonce

Novinky


11. 10. 2019
NOVÉ TISKOPISY PRO OBJEDNÁNÍ UŠNÍCH ZNÁMEK
Aktualizované tiskopisy obsahují nyní nově položku IČ a DIČ objednavatele.

Ke stažení


Nové známky ovce - objednávka (12. 5. 2020 12:39:22)
Nové známky ovce - vysvětlivky (10. 5. 2018 14:28:19)
Nové známky kozy - objednávka (12. 5. 2020 12:40:09)
Nové známky kozy - vysvětlivky (10. 5. 2018 14:28:42)
Duplikáty ovce - objednávka (12. 5. 2020 12:40:31)
Duplikáty ovce - vysvětlivky (10. 5. 2018 14:29:06)
Duplikáty kozy - objednávka (12. 5. 2020 12:40:55)
Duplikáty kozy - vysvětlivky (10. 5. 2018 14:29:29)
Čipy ovce, kozy - objednávka (1. 7. 2020 17:09:25)
Čipy ovce, kozy - vysvětlivky (10. 5. 2018 14:29:58)
Návod - Aplikace spěnkových značek (30. 11. 2017 11:07:12)
Ceník - Ušní známky pro ovce a kozy - platný od 3. 1. 2019 (9. 5. 2019 13:24:51)

Dokumenty

Kontaktyušní známky ovce, kozy, skot; čipy pro koňovité
257 896 205
725 491 447
Uživatelé on-line: 51 (registrovaní: 0, hosté: 51)