INFOLINKA
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
\ Plemenářská práce \ PK - Plemenná kniha \ Rejstřík chovů zapsaných v PK

Rejstřík chovů zapsaných v PK

Přihláška k registraci chovu do PK

Na základě pověření jednotlivých chovatelských svazů zpracovává Českomoravská společnost chovatelů, a.s. přihlášky k registraci chovů do plemenných knih skotu následujících chovatelských svazů

Přihlášky k registraci chovů do PK, které jsou ke stažení na internetových stránkách jednotlivých chovatelských svazů, adresujte vždy příslušnému chovatelskému svazu. Po provedení její formální kontroly bude přihláška odeslána ke zpracování do ČMSCH, a.s. Sazebník a podmínky registrace jsou uvedeny v řádech plemenných knih jednotlivých chovatelských svazů.
 

rejstřík chovů - Evidence chovů zapsaných v PK

Chovy zapsané v plemenných knihách skotu jednotlivých chovatelských svazů jsou evidovány v tzv. Rejstříku chovů (RCH).

Rejstřík chovů - provedení změn v registraci chovu

O provedení změny v registraci chovu zapsaného v plemenné knize lze požádat prostřednictvím žádosti, která je ke stažení v postranní liště. Žádosti přijímá a vyřizuje ČMSCH, a.s.

Prostřednictvím žádosti o provedení změn lze požádat o:

 • PŘEJMENOVÁNÍ - v případě změny majitele stáje nebo celého hospodářství
  přejmenování se provádí v případě, že číslo stáje zapsané v PK zůstává stejné, ale došlo pouze ke změně majitele stáje nebo celého hospodářství
  Změna majitele stáje nebo celého hospodářství není důvodem k automatickému zrušení registrace chovu v PK. Pokud nový majitel dále nechce pokračovat v produkci plemenných zvířat, musí požádat o vyřazení stáje z Rejstříku chovů.
 • PŘEVEDENÍ REGISTRACE PK - na jinou stáj téhož majitele
  o převedení registrace na jinou vlastní stáj žádá chovatel v případě, že chce ukončit produkci plemenných zvířat na jedné ze svých stájí, ale dál chce pokračovat v produkci plemenných zvířat na jiné vlastní stáji, kam budou zvířata z původní stáje přesunuta.
  Převodem PK zůstanou zvířatům při přesunu na jinou stáj zachovány oddíly PK, ve kterých byla zapsána na původní stáji.
 • PŘEVEDENÍ REGISTRACE PK - na cizí stáj
  o převedení registrace na stáj jiného chovatele žádá chovatel např. při přesunu plemenných zvířat z jedné vlastní stáje na stáj jiného chovatele, který má vlastní hospodářství, ale dosud nemá stáj registrovanou v PK a chce produkovat plemenná zvířata, přičemž původní majitel nehodlá v produkci plemenných zvířat na původní stáji pokračovat.
  Převodem PK zůstanou zvířatům zachovány oddíly PK, ve kterých byla zapsána na stáji původního majitele.
 • VYŘAZENÍ chovu z Rejstříku chovů
  o vyřazení stáje z RCH žádá chovatel v případě, že chce ukončit v produkci plemenných zvířat. Stáj bude vyřazena z Rejstříku chovů.
  Potomstvo, které se na stáji po jejím vyřazení z RCH narodí, nebude už v plemenné knize zapsáno.

Ke stažení

Uživatelé on-line: 81 (registrovaní: 0, hosté: 81)