TELEFON NA INFOLINKU
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30
OSOBNÍ NÁVŠTĚVY POVOLENY
OD 18. 5. 2021

Software - Program Registr ovcí - verze 1/37

Dotace

Nařízení komise (EU) č. 702/2014 (20. 8. 2021 9:17:10)

Ústřední evidence

Evidence skotu

Informace - Hlášení vývozu skotu (18. 10. 2021 12:47:55)

Evidence ovcí a koz

Evidence koní

Tiskopis - Hlášení změny (30. 4. 2019 9:49:41)

Evidence prasat

Evidence farmové zvěře

Evidence běžců

Evidence včel

Evidence drůbeže

Označování skotu

Obchodní podmínky (27. 7. 2018 12:30:24)
Reklamační protokol (27. 7. 2018 12:41:08)
Objednávka - Nové známky skot (3. 5. 2021 10:21:07)
Vysvětlivky - Nové známky skot (3. 5. 2021 10:21:40)
Objednávka - Duplikáty skot - Word (3. 5. 2021 10:22:03)
Vysvětlivky - Duplikáty skot (3. 5. 2021 10:22:25)

Označování ovcí a koz

Obchodní podmínky (27. 7. 2018 12:25:49)
Reklamační protokol (27. 7. 2018 12:40:39)
Nové známky ovce - objednávka (9. 11. 2021 13:28:30)
Nové známky ovce - vysvětlivky (9. 11. 2021 13:28:51)
Nové známky kozy - objednávka (9. 11. 2021 13:29:24)
Nové známky kozy - vysvětlivky (9. 11. 2021 13:29:44)
ČIPY - Duplikáty ovce - objednávka (9. 11. 2021 13:30:53)
ČIPY - Duplikáty kozy - objednávka (9. 11. 2021 13:31:09)
Návod - Aplikace spěnkových značek (30. 11. 2017 11:07:12)

Označování prasat a farmové zvěře

Obchodní podmínky (27. 7. 2018 12:30:45)
Reklamační protokol (27. 7. 2018 12:39:46)

Označování běžců

Plemenná kniha skotu (PK)

Tiskopis - Žádost o ZO/POP/AP (20. 1. 2021 11:51:10)
Tiskopis - Žádost o vystavení VPK (22. 1. 2019 11:27:24)

Ústřední registr plemeníků (ÚRP)

Hodnocení exteriéru skotu

Kontrola užitkovosti (KU)

Informace - Tabulka intervalů v KU (28. 12. 2016 16:27:16)
Tiskopis - Inseminační výkaz (30. 4. 2019 10:16:38)
Tiskopis - Rozborový protokol - oprava (16. 12. 2016 23:27:19)
Tiskopis - Soupis ET (30. 4. 2019 10:18:56)

Laboratoř iGenetiky (LI)

Odběr vzorku ušního štěpu (11. 1. 2021 14:09:48)
Ceník laboratoře imunogenetiky (12. 10. 2021 12:43:20)

Laboratoř pro rozbor mléka (LRM)

Ceník - ZPENĚŽOVÁNÍ (17. 9. 2021 9:34:07)
Ceník - KU (1. 5. 2020 23:35:34)

Zkoušky vzorkařů

Zkoušky vzorkovacích zařízení

Veterinární léčiva

Tiskopis - Dvojstranná smlouva - doc (30. 4. 2019 10:21:32)
Tiskopis - Dvojstranná smlouva - pdf (12. 1. 2017 19:45:18)
Tiskopis - Trojstranná smlouva - doc (30. 4. 2019 10:22:13)
Tiskopis - Trojstranná smlouva - pdf (24. 10. 2017 15:00:14)