logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Chov prasat – domácích mazlíčků

Registrace provozovny

Pokud jste chovatel prasat v domácnosti chovatele, která nejsou určena k lidské spotřebě (tj. chovatel prasat „domácích mazlíčků“) pak v souladu s §29, odst.11 vyhláškyč.136/2004 Sb. použijte k registraci zjednodušený registrační lístek (ke stažení v postranní liště).
 

Vyplněný a podepsaný registrační lístek se zasílá:

Povinnost ohlásit umístění objektu (zákres) využívaného k chovu zvířat se na hospodářství chovatele s chovem prasat v domácnosti nevztahuje.
 

EVIDENCE PRASAT - DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ

V případě chovu prasat, která nejsou určena k lidské spotřebě plní funkci registru prasat v hospodářství jakákoli evidence, ze které jsou patrné změny počtu chovaných prasat, identifikace prasat a datum této změny s upřesněním původu nebo určení zvířat.

Tohoto chovu se netýká povinnost předávat pracovišti pro vedení ústřední evidence prasat hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění.