logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

O společnosti

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 
Název:

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Zkratka: ČMSCH, a.s.
Spisová značka: B 6442 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu: 09.03.2000
Sídlo:    Benešovská 123, 252 09 Hradištko / mapa
IČ: 261 62 539
DIČ: CZ26162539
Bankovní spojení: KB Benešov, č.ú.: 501290237/0100
E-mail: cmsch@cmsch.cz
Datová schránka: 4vndkx2

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

doc. Dr. Ing. Josef Kučera - výkonný místopředseda představenstva
Ing. Michael Rob - vedoucí odboru ekonomiky
Libor Nožina - vedoucí odboru ústřední evidence
Ing. David Lipovský - vedoucí odboru plemenářské práce, vedoucí laboratoří

MANAGEMENT ČMSCH, A.S.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, je složena ze zástupců akcionářů, jejichž podíl na rozhodování závisí na podílu držených akcií.
 

Současnými akcionáři Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. jsou:

 • Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z.s.
 • Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s.
 • Unie chovatelů hospodářských zvířat, z.s.
 • Svaz chovatelů prasat, z.s.
 • Český svaz chovatelů masného skotu, z.s.
 • Svaz chovatelů ovcí a koz z.s.
 • Český svaz chovatelů, z.s.
 • Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
 • Ministerstvo zemědělství ČR

Představenstvo a.s. - 9 členů:

 • Ing. Jan Berka - předseda
 • Ing. Jaroslav Hajda, CSc. - místopředseda
 • doc. Dr. Ing. Josef Kučera - výkonný místopředseda
 • Ing. Josef Diviš
 • Marian Bílý, MBA
 • Ing. Jiří Machek
 • Mgr. Karel Baumann
 • Ing. Stanislav Dvořák
 • Ing. Vlastimil Blažek

Dozorčí rada a.s. - 6 členů:

 • Ing. Roman Sadílek - předseda DR
 • Ing. Petr Jílek
 • Ing. David Lipovský
 • Kamil Malát, DiS.
 • Ing. Richard Konrád
 • Ing. Jan Stibal

O SPOLEČNOSTI

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti Českomoravská společnost chovatelů, s.r.o., jejímiž zakladateli byli Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR a Unie chovatelů hospodářských zvířat. Původní s.r.o. bylo založeno v roce 1996 za účelem privatizace Státního plemenářského podniku. Společnost byla později transformována a jako akciová společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 9.3.2000.
 
Českomoravská společnost chovatelů, a.s. je servisní organizací všech chovatelů hospodářských zvířat v České republice. Poskytuje chovatelům komplexní služby v oblasti evidence hospodářských zvířat, včetně zajištění laserového popisu ušních známek a jejich distribuci. Zajišťuje normotvornou a metodickou činnost pro plemenářskou práci v chovu skotu, prasat, ovcí a koz a pro kontrolu mléčné užitkovosti.

Provozuje banku genových zdrojů, která se využívá pro skladování inseminačních dávek a embryí pro soukromé subjekty a uložení genetických živočišných zdrojů. Část skladové kapacity je dlouhodobě využívána pro uchovávání tkání pro humánní medicínu.

Další činností je distribuce veterinárních léčiv včetně nabídky krmiv pro chovatele psů a koček v rámci výhradního zastoupení značky PetMaxi pro Českou republiku.  

Dlouhou tradici v rámci firmy má laboratoř iGenetiky, která zajišťuje ověřování původů zvířat a detekci genetických znaků pomocí nejmodernějších metod. Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci včetně několika mezinárodních certifikací (ICAR, ISAG, CDCB).

V Brně provozuje ČMSCH, a.s. laboratoř pro rozbory mléka. Zde se rozboruje mléko pro potřeby kontroly užitkovosti a také pro stanovení hygienické kvality a ceny mléka.

Společnost má dvě dceřiné firmy – PLEMDAT, s.r.o., kde jsou zpracovávána chovatelská a plemenářská data a Družstvo pro kontrolu užitkovosti v ČR, které shromažďuje základní údaje o zvířatech přímo v terénu.

 
Společnost má tyto provozovny:
 • Benešovská 123, 252 09 Hradištko – sídlo společnosti
 • Lidická 334, 273 43 Buštěhrad – prostory jsou zde z části pronajaty a z části slouží jako svozné místo vzorků mléka
 • Laboratoř pro rozbor mléka, Popelova 53, 620 00 Brno