logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Registrace provozovny

Registrace provozovny - drůbež 

Registrace provozovny - ryby 

Rozšíření provozovny o další druh/druhy zvířat

Převod provozovny

Ukončení činnosti chovatele


Registrace provozovny - drůbež

ČMSCH, a.s. provádí  pouze registraci chovatelů drůbeže, a to na základě registračního lístku chovatele.
Po zpracování údajů uvedených na registračním lístku bude chovateli přiděleno tzv. číslo provozovny a zasláno potvrzení o registraci.
Po přidělení čísla provozovny a může chovatel přesunout (živá) zvířata na svou provozovnu.
Datum přesunu zvířat musí být vyšší (pozdější), než datum registrace provozovny

Povinnost registrovat provozovnu u ČMSCH, a.s. nastává pouze v případě:

 • hejna více jak 100 ks dospělé drůbeže produkující násadová vejce
 • hejna nosnic produkující vejce uváděná na trh
 • chovatel hejna drůbeže většího než 500 ks
 • provozovatel líhně s kapacitou větší než 1000 ks násadových vajec

Registrační lístek chovatele se skládá ze dvou stran:  

strana A (vyplňují se údaje o chovateli, údaje kontaktní osoby – i v případě, že jsou shodné s údaji chovatele, nikdy nezapomeňte uvést své tel. číslo, mobil nebo e-mailovou adresu)

strana B (vyplňuje se adresa provozovny, druh(y) chovaných zvířat)

Registrační lístek je možné vyplnit i elektronicky na Portálu farmáře.

Vyplněný a podepsaný registrační lístek se zasílá:

Registrační lístek je třeba odeslat i v případě, že byl vyplněn elektronicky na Portálu farmáře. Bez toho nebude uložený požadavek na registraci zpracován.

Chovatel má možnost registrovat se jako:

 • fyzická osoba – na registračním lístku uvádí pouze rodné číslo
 • fyzická osoba – podnikatel v zemědělství - na registračním lístku uvádí rodné číslo a IČ. Chovatele lze zaregistrovat jako fyzickou osobu – podnikatele (tj. s IČ) pouze v případě, že je registrován v evidenci zemědělských podnikatelů (EZP)
 • právnická osobana registračním lístku uvádí název firmy a IČ

zpět na začátek

Převod provozovny

Nový chovatel:

Vyplnía podepíše Registrační lístek chovatele

 • strana A (vyplňují se údaje o chovateli, údaje kontaktní osoby – i v případě, že jsou shodné s údaji chovatele, nikdy nezapomeňte uvést své tel. číslo, mobil nebo e-mailovou adresu)
 • strana B (vyplňuje se číslo převáděné provozovny, adresa provozovny, druh(y) chovaných zvířat)

Původní chovatel:

Vyplní a podepíše Oznámení o ukončení činnosti chovatele, které slouží jako souhlas s převodem provozovny.

Upozornění: 
Pokud jsou na převáděné provozovně evidována zvířata, budou spolu s převodem provozovny převedena na nového chovatele (přebírá zodpovědnost za vedení ÚE).
O převod nespotřebovaných ušních známek (pokud jsou) na nového chovatele žádá původní chovatel na některém z regionálních pracovišť ČMSCH, a.s.
zpět na začátek

Rozšíření provozovny o další druh/druhy zvířat

Pokud chce chovatel rozšířit svůj chov o další druh zvířat je třeba kontaktovat některé z regionálních pracovišť ÚE nebo přímo ČMSCH, a.s. Hradištko.  
Na základě písemné nebo telefonické žádosti budou chovateli zaktualizovány údaje o chovu jednotlivých druhů zvířat, bude mu zasláno nové potvrzení o registraci a veškeré formuláře a pokyny týkající se druhu zvířat, o který byla provozovna rozšířena.
zpět na začátek

Ukončení činnosti chovatele

Formulář Oznámení o ukončení činnosti chovatel vyplňuje v případě, že:

 • ukončuje činnost (stav všech zvířat na provozovně musí být 0 ks)

   

 • souhlasí s převodem svého hospodářství na jiného chovatele

zpět na začátek

 Registrace provozovny - ryby

ČMSCH, a.s. provádí registraci rybníků a chovných potoků, která je pro chovatele povinná.
Registrace se provádí na základě registračního lístku chovatele.
Po zpracování údajů uvedených na registračním lístku bude chovateli přiděleno tzv. číslo provozovny a zasláno potvrzení o registraci.

Registrační lístek chovatele se skládá ze dvou stran:  

 • strana A (vyplňují se údaje o chovateli, údaje kontaktní osoby – i v případě, že jsou shodné s údaji chovatele, nikdy nezapomeňte uvést své tel. číslo, mobil nebo e-mailovou adresu)
 • strana B (vyplňuje se adresa provozovny, druh(y) chovaných zvířat)
Registrační lístek je možné vyplnit i elektronicky na Portálu farmáře.

Vyplněný a podepsaný registrační lístek se zasílá:

Registrační lístek je třeba odeslat i v případě, že byl vyplněn elektronicky na Portálu farmáře. Bez toho nebude uložený požadavek na registraci zpracován.

Chovatel má možnost registrovat se jako:

 • fyzická osoba – na registračním lístku uvádí pouze rodné číslo
 • podnikatel v zemědělstvífyzická osoba – na registračním lístku uvádí rodné číslo a IČ. Chovatele lze zaregistrovat jako fyzickou osobu – podnikatele (tj. s IČ) pouze v případě, že je registrován v evidenci zemědělských podnikatelů (EZP)
 • právnická osoba – na registračním lístku uvádí název firmy a IČ

zpět na začátek