logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Vedení ústřední evidence - skot

 • Po přidělení čísla provozovny a obdržení potřebných formulářů může chovatel přesunout (živá) zvířata na svou provozovnu.
 • Datum přesunu zvířat musí být vyšší (pozdější), než datum registrace provozovny.
 • Přesun zvířat je povinen nahlásit do ústřední evidence prodávající i nakupující.
 • Zvířata musí být označena při přesunu ušními známkami ( v obou uších).
 • Prodávající (původní chovatel) musí  ve chvíli nákupu předat nakupujícímu (následnému chovateli) průvodní list skotu nebo telete (do 28 dnů věku)
  • jalovičky, krávy – list A (slouží jako inseminační karta) + list B
  • býci – list B
Upozornění: Je zakázáno přesouvat zvířata neoznačená a bez průvodního listu skotu. Pokud již živá zvířata vlastníte, máte povinnost se co nejdříve zaregistrovat jakožto chovatel u ČMSCH, a.s a zvířata případně nahlásit do ÚE.

Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění

Pro vedení ústřední evidence se používá formulář Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění, který slouží pro zapsání/nahlášení všech změn (narození, přemístění, úhyn, ztráta, jatky…) týkajících se chovaných zvířat, do databáze ÚE. Hlášení  je chovatel povinen zaslat do 7-mi dnů od nastalé události.

Hlášení může chovatel zaslat:
 • Písemně, na adresu : ČMSCH, a.s.,  Benešovská 123,  252 09  Hradištko
 • Elektronicky na adresu: ueskot@cmsch.cz

Dodatečné dohlašování zvířat kódem události 27, 28

V případě, že chovatel dohlašuje zvířata starší než půl roku, je nutné zaslat na regionální pracoviště nebo na Hradištko:
 • Podepsanou žádost o dodatečné dohlášení zvířat spolu s odůvodněním žádosti
 • Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění (kde kód události 22 = 28, 21 = 27)
 • Formulář Doplnění původu do ústřední evidence

Doplnění původu do ústřední evidence

Doplnění původu  do śtřední evidence (používá se ve vyjímečných případech) slouží pro opravu nebo doplnění původu zvířete v ÚE. K ušnímu číslu zvířete chovatel doplňuje vždy pouze ten údaj, který chce změnit či doplnit. 
Spolu s hlášením doplnění původu je třeba zaslat i Průvodní list skotu k výměně! 

Hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě

Formulář Hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě slouží pro zařazení či zrušení působnosti býka ve stádě.

Pokyny pro chovatele k vedení ÚE skotu

Chovatelská příručka Pokyny pro chovatele k vedení ÚE skotu zahrnuje:
 • rady a postupy pro vedení ústřední evidence
 • podrobný seznam kódů: událostí, chyb, zemí
 • vysvětlivky
 • vzory formulářů a návody pro jejich vyplnění

vedení Ústřední evidence

Vedení ÚE a zasílání dat do ústřední evidence lze provádět prostřednictvím:

Zasílání datových souborů pro ÚE skotu

Datové soubory pro ústřední evidenci skotu zasílejte na e-mailovou adresu: