logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Genobanka

Součástí programu genetických zdrojů je uchování reprodukčního a biologického materiálu zvířat, jednak pro účely výzkumu (vzorky DNA  pro studie genomu,  vzorky tkání a somatických buněk pro vývoj nových metod uchování, obnovy, nebo biotechnologií jako je klonování, produkce kmenových buněk  apod.) nebo pro rozmnožení ohrožených plemen a populací (inseminační dávky, embrya). Tyto materiály udržujeme v centrální genobance na pracovišti v Hradištku.

Vize do budoucnosti

Genobanka zatím slouží jen pro uchování genů zemědělsky důležitých zvířat. Národní program uchování genetických živočišných zdrojů však jako smysluplné vidí i uchování ostatního genetického materiálu. Jedná se o geny vzácných nebo ohrožených volně žijících druhů, případně zvířat ze zoologických zahrad (lze zpracovat a uchovat i genetický materiál z uhynulých zvířat). Genobanka na Hradištku je i na tento přísun vzácných genů připravena.