logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Bonitace skotu

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. zajišťuje podle metodik chovatelských svazů lineární popis zevnějšku dcer po testovaných býcích dojených plemen českého strakatého a holštýnského skotu pro účely kontroly dědičnosti.

Na žádost chovatele provádějí bonitéři ČMSCH, a.s. plošné hodnocení prvotelek, starších krav, případně krav navržených na matky býků, pokud to vyžaduje šlechtitelský program příslušného chovatelského sdružení. Dále provádějí hodnocení zvířat na výstavách, jsou-li o to požádáni hlavním pořadatelem výstavy.

Spádové oblasti zobrazíte kliknutím na bonitéry příslušného plemene.

Bonitéři plemene českého strakatého skotu:

Ing. Blanka Dřízhalová

Tel.: 732 822 895
drizhalova@cmsch.cz

Ing. Luboš Novotný, Ph.D.

Tel.: 602 132 617
novotny.lu@cmsch.cz

Jaroslav Ševčík

Tel.: 725 183 673
sevcik@cmsch.cz

Ladislav Prášil

Tel.: 792 775 664
prasil@cmsch.cz

Bonitéři plemene holštýnského skotu:

Ing. Adéla Mészárosová

Tel.: 727 920 629
audova@cmsch.cz

Ing. Jaroslav Blatský

Tel.: 720 023 807
blatsky@cmsch.cz

Rostislav Škrabal

Tel.: 602 132 613
skrabal@cmsch.cz

Lukáš Výborný

Tel.: 724 223 003
vyborny@cmsch.cz

Ing. Ingrid Vlčková Pelnerová

Tel.: 602 785 111
vlckova@cmsch.cz