logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Registrace kanců do ÚRP

V souladu s §15 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění jeho pozdějších změn, mohou chovatelé, chovatelské podniky prasat a oprávněné osoby používat k plemenitbě výhradně plemeníky zapsané ve speciální evidenci plemeníků, která se nazývá Ústřední registr plemeníků (ÚRP).

Ústřední registr plemeníků kanců vede Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

O zápis plemeníka do ÚRP žádá majitel zvířete.

K žádosti o zápis kance do Ústředního registru plemeníků (ÚRP) je třeba doložit následující doklady:

  PRO
CHP, RCH a UCH *)
 Z DOMÁCÍ
PRODUKCE
Z DOVOZU
PRO ŠCH **)
Žádost o přidělení registru ÚRP Tiskopis x Tiskopis
Protokol o základním výběru x x x
ZO vydané příslušnou chovatelskou organizací x   x
Žádosti přijímá ČMSCH, a.s. SCHP Praha 5 ČMSCH, a.s.
Kontaktní osoba Ing. Karolína Sedláčková   Ing. Karolína Sedláčková
Žádosti vyřizuje ČMSCH, a.s. Agrodat CZ, a.s. ČMSCH, a.s.
Kontaktní osoba Ing. Karolína Sedláčková   Ing. Karolína Sedláčková
Žadatel obdrží Doklad PK uvedeným registrem Doklad PK uvedeným registrem Doklad PK uvedeným registrem
*) pro chovatelské podniky (CHP), rozmnožovací chovy (RCH) a užitkové chovy (UCH)
**) pro šlechtitelské chovy (ŠCH)

Potvrzení o zařazení kanců do ÚRP

Potvrzení o zařazení kanců do Ústředního registru plemeníků vydává Ing. Karolína Sedláčková, viz kontakty v postranní liště.

ÚRP - hřebci

Ústřední registr plemeníků pro hřebce vede osoba pověřená vedením ústřední evidence koní.
Národní hřebčín Kladruby n. Labem s.p. - o.z. Slatiňany
Zámecký park 169
538 21 Slatiňany
tel.: 469 681 135-7 - ústředna
www.uek.cz