logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Zkoušky vzorkařů a vzorkování zařízení

Školení a zkoušky vzorkařů

Ověřování znalostí a zkoušení pracovníků zajišťujících vzorkování mléka provádíme podle metodik vypracovaných v ČMSCH, a.s. Za zkoušku vzorkařů podle námi zpracované metodiky účtujeme ceny uvedené v aktuálním ceníku výkonů.

Metodika

Odběr reprezentativního bazénového vzorku je nedílnou součástí systému prověřovaní mléka a základním předpokladem pro objektivní zjištění a ocenění jakosti dodávek.

Zkouška obsahuje teoretickou a praktickou část.

  • V části první jsou formou testu ověřeny teoretické znalosti uchazeče.
  • Ve druhé části je prověřena schopnost zkoušeného pracovníka odebrat reprezentativní bazénový vzorek syrového mléka.

Úspěšným absolventům obou částí zkoušky je vystaveno Osvědčení o absolvování zkoušky platné po dobu následujících tří kalendářních let.

Podrobnosti o metodice zkoušky a vzorový test pro ověřování znalostí uchazečů nabízíme v dokumentech ke stažení.

Zkoušky objektivity vzorkovacích automatů

Zkoušky objektivity automatických zařízení pro odběr vzorků mléka na silničních cisternách provádíme podle metodiky vypracované v ČMSCH, a.s. Za provedení zkoušky objektivity jednotlivého automatického zařízení účtujeme cenu dle aktuálního ceníku.

Metodika

Standardní operační postup (SOP) „Zkouška objektivity automatických zařízení pro odběr vzorků mléka na silničních cisternách“ je vypracován podle DIN 11868-1:1999-11.

Uvádí základní technické požadavky na vzorkovací zařízení, popisuje zkoušku reprezentativnosti (schopnost zařízení odebrat průměrný vzorek) a zkoušku chyby z přenosu (ovlivnění vzorku vzorkem předchozím). Úspěšně vyzkoušené zařízení musí splnit požadavky obou zkoušek. Podrobnosti k provádění zkoušky jsou uvedeny v SOP 13.

Úspěšný výsledek zkoušky je potvrzen vystavením osvědčení a automat je označen štítkem s vyznačenou dobou platnosti osvědčení.

Prověřená zařízení

V seznamu úspěšně vyzkoušených vzorkovacích automatů naleznete vedle čísla automatu a registračního čísla vozidla na němž byl automat v době zkoušky umístěn též datum poslední zkoušky. Platnost zkoušky je jeden rok.